Activatie game voor Fort Voordorp

Gasten van evenementenlocatie Fort Voordorp komen om te vergaderen, te vieren, te eten, borrelen of te luisteren naar boeiende sprekers. Een toe te voegen, activerend programma onderdeel is de game: Fort Royale. In het spel worden de deelnemers onderverdeeld in verschillende compagnies. Aan de hand van een interactieve kaart wordt het gehele fort afgestruind om vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren. Per afgeronde opdracht krijg je punten. Het team met de meeste punten wint! Na afloop ontvangen de deelnemers ook een uitgebreide, digitale score analyse. Hierin kan je terugvinden welk team bijvoorbeeld het beste (of slechtste) scoorde op kennisvragen, strategisch inzicht of doe-opdrachten.

Fort Voordorp - Joseki - activatie